Polująca Diana. Historia rekonstrukcji pomnika

Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Wrocław 2015

Warsztaty dziennikarskie na UTW

Warsztaty dziennikarskie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim

Electronic Platform for Adult Learning in Europe, 2015

Za młodzi, za biedni?

Za młodzi, za biedni? Orientacja na małżeństwo młodych dorosłych niebędących w związku małżeńskim

Ogrody Nauk i Sztuk, 5/2015

Międzypokoleniowy dialog

Międzypokoleniowy dialog wspólnie zamieszkujących dorosłych dzieci i ich rodziców - perspektywa społeczno-ekonomiczna.

Wychowanie w Rodzinie, tom XI/2015

Wczesna dorosłość w ponowoczesności

Wczesna dorosłość w ponowoczesności. Odraczanie autonomii w kontekście zamieszkiwania z rodziną pochodzenia

Ogrody Nauk i Sztuk, 4/2014

A web portal by seniors, for seniors

A web portal by seniors, for seniors

E-methodology No.3/2016

Obrazy starości

Obrazy starości w „Spóźnionych kochankach” W. Whartona

Ogrody Nauk i Sztuk, 6/2016

Moralne dylematy w Kolonii karnej

Moralne dylematy w „Kolonii karnej” Franza Kafki

Ogrody Nauk i Sztuk, 7/2017

Last Lovers by William Wharton

Last Lovers by William Wharton in the opinions of seniors

Journal of Education Culture and Society, tom 1/2016

Chinese education

Chinese education in the novel by A. Chua Battle hymn of the tiger mother

Journal of Education Culture and Society, tom 1/2017

Marriage vs cohabitation

Marriage vs cohabitation - an alternative or opposite? An attempt to define cohabitation in opposition to marriage

Journal of Education Culture and Society, tom 1/2018

Akulturacja

Akulturacja: od „przedsionka” do „salonu”

Ogrody Nauk i Sztuk, 8/2018

Proces doradczy

Proces doradczy w zakresie odzyskania satysfakcji zawodowej. Studium przypadku

Ogrody Nauk i Sztuk, 8/2018

Kohabitacja w pokoleniu X

Kohabitacja w pokoleniu X

Wychowanie w Rodzinie, tom XVII/2018