Polująca Diana. Historia rekonstrukcji pomnika

Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Wrocław 2015

Warsztaty dziennikarskie na UTW

Warsztaty dziennikarskie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim

Electronic Platform for Adult Learning in Europe, 2015

Za młodzi, za biedni?

Za młodzi, za biedni? Orientacja na małżeństwo młodych dorosłych niebędących w związku małżeńskim

Ogrody Nauk i Sztuk, 5/2015

Międzypokoleniowy dialog

Międzypokoleniowy dialog wspólnie zamieszkujących dorosłych dzieci i ich rodziców - perspektywa społeczno-ekonomiczna.

Wychowanie w Rodzinie, tom XI/2015

Wczesna dorosłość w ponowoczesności

Wczesna dorosłość w ponowoczesności. Odraczanie autonomii w kontekście zamieszkiwania z rodziną pochodzenia

Ogrody Nauk i Sztuk, 4/2014