Praca z ludźmi, nauczanie dziennikarstwa w teorii i praktyce, dostarczają mi wiele satysfakcji i radości. Oczywiście, inaczej edukuje się dzieci i młodzież, inaczej dorosłych, w tym seniorów.

Efekty warsztatów można mierzyć wieloma kategoriami w odniesieniu do beneficjentów każdego z projektów, są to m.in. preferencje uczestników, ich motywacje, orientacja na cel. Staram się, by każde warsztaty były oparte również o tzw. efekty twarde, czyli publikacje uczestników warsztatów w mediach lokalnych i elektronicznych.